1. Home
  2. Docs
  3. H60 Gateway Manual
  4. API Integration

API Integration

H60 har ett enkelt API gränssnitt som gör att du kan läsa ut data från värmepumpen till olika applikationer över WiFi.
För att aktivera API, logga in till din H60 och sätt API_ENABLED till 1.

När du gjort detta kan du anropa API via följande URL
dinH60/api/alldata

H60 kommer svara med alla värden i JSON format exempelvis

{“0001″:275,”0002″:285,”0003″:342,”0004″:227,”0005″:28,”0006″:14,”0007″:65218,”0008″:108,”0009″:245,”000A”:232,”000B”:578,”3104″:1000,”0107″:267,”0111″:510,”0203″:235,”2204″:1,”2205″:27,”0207″:10,”1A01″:192,”1A02″:1,”1A03″:1,”1A04″:0,”1A05″:1,”1A06″:1,”1A07″:0,”1A20″:0,”AFF1″:0,”AFF2″:0}

0001 är enheten/sensorn i värmepumpen
275 är temperatur. Dela med 10 = 27,5.

Se H1 Development manual för lista med alla enheter för din värmepump.

Det kommer ytterligare API funktioner kommande uppdateringar.

How can we help?