1. Home
  2. Docs
  3. H60 Gateway Manual
  4. API Integration

API Integration

H60 har ett enkelt API gränssnitt som gör att du kan läsa ut data från värmepumpen till olika applikationer över WiFi samt sätta parametrar i värmepumpen.

AVLÄSNING
För att aktivera API för läsning, logga in till din H60 och sätt API_ENABLED till 1. När du gjort detta kan du anropa API via följande URL:
dinH60/api/alldata

H60 kommer svara med alla värden i JSON format exempelvis:

{“0001″:275,”0002″:285,”0003″:342,”0004″:227,”0005″:28,”0006″:14,”0007″:65218,”0008″:108,”0009″:245,”000A”:232,”000B”:578,”3104″:1000,”0107″:267,”0111″:510,”0203″:235,”2204″:1,”2205″:27,”0207″:10,”1A01″:192,”1A02″:1,”1A03″:1,”1A04″:0,”1A05″:1,”1A06″:1,”1A07″:0,”1A20″:0}

0001 är enheten/sensorn i värmepumpen
275 är temperatur. Dela med 10 = 27,5.

Se H1 Development manual för lista med alla enheter för din värmepump.

Det kommer ytterligare API funktioner kommande uppdateringar.

SKRIVNING
För att via API kunna ändra inställningar i värmepumpen måste du logga in till H60 och sätta API_ENABLED till 2 (skrivrättighet). När du gjort detta kan du sätta värden genom följande querystring format:
dinH60/api/set?idx=2204&val=220

idx = ID på inställningen i värmpeumpen. Tex. Innetemp eller Värmekurva
I H60 webgränssnitt ser du alla giltiga idx för aktuellt värmepump.

val = Värdet du vill sätta. Notera att för vissa värden krävs multiplicering med 10. Tex. 225 = 22.5 grader.

H60 svarar med statusmeddelande i JSON format. Tex.
{“response”:Ok}, Eller {“response”:Error wrong format}
H60 svarar “Ok” även om du angivit ett ogiltigt idx. Ett “Ok” indikerar bara att formatet på förfrågan var korrekt.

How can we help?