NIBE Fighter (H18, H50)

Beskrivning NIBE Fighter

Skruva fast den 9-poliga kontakten i interfacet enligt nedanstående bild.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslut interfacet till datorns serieport.

Om du inte har någon serieport på din dator måste du köpa en USB till RS-232 omvandlare. Dessa finns hos datorbutiker eller kan beställas från Husdatas webshop.

Stäng av din värmepump och öppna dess frontplåt.
Anslut kabelns 8-poliga RJ-45 kontakt till det kretskort som visas på bilderna nedan.

 

FÖR NIBE FIGHTER 1230/35 och 1130/35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR NIBE FIGHTER 1250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarvning

Om du vill skarva kabeln så gör du det enklast med en helt vanlig nätverkskabel av Cat-5 typ och RJ-45 kontakter i var ända.
Du behöver också ett RJ-45 Hona-Hona skarvblock.
Du kan använda upp till 50 meters kabellängd om inte kabeln ligger för mycket paralellt med elledningar.

 

Slå på värmepumpen och gå in i servicemenyn och aktivera RCU.

– Meny 8.0 Övriga Inställningar, Välj
– Meny 8.1.0 Displayinställningar, Välj
– Meny 8.1.1 Ändra till “Service”, Välj.
– Gå till meny 9.2.15 och aktiver RCU