Problem med H50 onlineenhet

Om inte din H50 får kontakt med Husdata online, följ denna guide…

Problem med nätverket?

Kontrollera att nätverkskabeln är korrekt ansluten till H50 och din Router.
Din router måste vara inställd på att dela ut en IP adress, DHCP, men detta är standard inställning på de flesta routrar.

Om du har en H50 med transparent skal…
I själva nätverkskontakten sitter två lysdioder. Den gula ska lysa konstant och den gröna blinkar vid kommunikation.

Om du har en H50 med transparent skal…
Om du ser från toppen på skalet så s
itter två lysdioder. Den gula ska lysa konstant och en gröna blinkar vid kommunikation.

Startar den upp som den ska?

Om du har en H50 med transparent skal…

  1. Kontrollera att SD kortet inte åkt ut, sitter på kortsidan motsatt där nätverkskabeln ansluts.
  2. När strömmen kopplas in ska en RÖD led lysa konstant till vänster om SD kortet
  3. När strömmen kopplas in ska en GRÖN led närmast den röda börja blinka under det att den startar upp.

Om du har en H50 med färgat skal…

  1. Kontrollera att SD kortet inte åkt ut, sitter på kortsidan motsatt där nätverkskabeln ansluts.
  2. När strömmen kopplas in ska en RÖD led lysa konstant, synlig från toppen
  3. När strömmen kopplas in ska en GRÖN led börja blinka under det att den startar upp, syns från toppen.

 

Har den kontakt med värmepumpen?

När H50 startar upp så ska en VIT led som syns tydligt genom skalet eller genom toppen på skalet (på den färgade H50 modellen) blinka.
Blinkningen ska vara oregelbunden eller en gpng per sekunde beroende på ansluten VP. Blinkar det på annat sätt eller att den inte lyser alls är det problem med VP kommunikationen.

 

Hjälpte inte, var gör jag nu?

Komihåg att det tar 5 minuter från att du startar H50 till du ser en uppdatering i onlineportalen och Puls bilden.
Om du inte får den att fungerar, kontakta oss och informera om hur det gick med testerna ovan.