Rapportinställningar

Gå till Min Profil -> Rapportinställningar

Här kan du skapa dina personliga rapporter.

För att gör en ny rapport klicka på ++Create new report++

En ny rapport läggs till som heter “new report”, klicka på den.

Name: Fylla i ett kort namn, t.ex. “Min Rapport”

Description: En beskrivning av rapporten, t.ex. “Rapport över inne och utetemp”

Options: Kryssa i rutan ifall du vill att rapporten ska vara aktiva och valbar, eller inaktivera den.

Chart Type: Detta ärä vilket typ av rapport / graf / tabell du vill använda i rapporten

“Line Chart with Minuter resolution” – Välj denna för att få en högupplöst rapport med data loggat varje minut i format linjediagram.

“Line / bar chart with Hour resolution” – Välj denna för att få en aggregerad rapport per timme med temoeraturer och driftttider (Temp i liinje diagram och drifttider i stapel)

 

Items to include:

Kryssa i alla givare och enheter du vill ha med i rapporten.