Hjälp med installation

Här finner du information om hur du installerar våra produkter

Skarvning av kabel

Kabeln mellan dator och interface är vid leverans ca 2m.

 

För senaste information för er med det SVARTA interfacet se…

http://www.husdata.se/forum/viewtopic.php?f=32&t=171

 

Denna kabel är för kort om man inte har datorn alldeles bredvid pumpen men kan enkelt förlängas.
Längd upp till 50m fungerar bra. Undvik dock att förlägga kabeln parallellt med elledningar.

 

Skarvningen går enklast till så att du klipper av kabeln och skarvar med skarvdon, t.ex. en sockerbit enligt nedan.

 

Obs. Nedan gäller interface för IVT och Thermia. EJ NIBE (se nedan)
Skarvningen går enklast till så att du klipper av kabeln och skarvar med skarvdon, tex en sockerbit enligt bild nedan.
Kabeltypen ska vara vanlig 4 trådig telekabel av samma typ som redan finns på interfacet. Har du problem att få tag i kabel kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Det är viktigt att du inte blandar om färgerna. Detta kan skada interfacet eller din dator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifall du vill löda ny kabel direkt på interfacet så visar bilderna nedan vilken färg som ska på vilken position.

H10 Rego 6xx, Uppifrån ocn ner, Vit, Grön, Blå, Lila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H14/H15/H16 Thermia och Rego800 interface. Från vänster: Lila, Grön, Vit, Blå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang. NIBE interface.

Vid leverans är kabeln ca 2,5m
Denna har en RJ-45 kontakt av samma typ som en nätverkskabel.
Förlängning av denna kabel gör du genom att införskaffa en standard nätverkskabel (patchkabel) av CAT-5 typ. Kabeln ska ha en RJ-45 kontakt i vardera ände. Du måste också köpa en RJ-45 dubbelhona (skarv don) för att kunna förlänga kabeln.

Thermia värmepumpar (H14)


Stäng av din värmepump och öppna dess frontplåt.

Lokalisera reglerdatorn och ett svart uttag med 4 stift märkt “EXT”. På nyare värmepumpar kan kretskortet och kontakten vara dolt bakom en svart plastkåpa.

Koppla in kabeln till interfacet till detta uttag och fäst interfacet på lämpligt ställe. (Se bild)

 

Dra ut kabeln och montera tillbaka frontplåten.
OBS. Kabeln kan kapas och skarvas upp till 50 meter med vanlig 4-polig telekabel.

Slå på din värmepump

Om din pump är tillverkad före 2008 behöver du normalt aktivera kommunikationen.
Gå då in i servicemenyn genom att hålla inne höger och vänster på samtidigt i ett par sekunder.
Välj “INSTALLATION” och sedan “NODE”. Ställ node till 2.

Har du en nyare värmepump behöver du inte göra några inställningar.

Koppla in till din dator installera StatLink och kör igång.

Klart!


<< Tillbaka

NIBE Fighter (H18, H50)

Beskrivning NIBE Fighter

Skruva fast den 9-poliga kontakten i interfacet enligt nedanstående bild.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslut interfacet till datorns serieport.

Om du inte har någon serieport på din dator måste du köpa en USB till RS-232 omvandlare. Dessa finns hos datorbutiker eller kan beställas från Husdatas webshop.

Stäng av din värmepump och öppna dess frontplåt.
Anslut kabelns 8-poliga RJ-45 kontakt till det kretskort som visas på bilderna nedan.

 

FÖR NIBE FIGHTER 1230/35 och 1130/35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR NIBE FIGHTER 1250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarvning

Om du vill skarva kabeln så gör du det enklast med en helt vanlig nätverkskabel av Cat-5 typ och RJ-45 kontakter i var ända.
Du behöver också ett RJ-45 Hona-Hona skarvblock.
Du kan använda upp till 50 meters kabellängd om inte kabeln ligger för mycket paralellt med elledningar.

 

Slå på värmepumpen och gå in i servicemenyn och aktivera RCU.

– Meny 8.0 Övriga Inställningar, Välj
– Meny 8.1.0 Displayinställningar, Välj
– Meny 8.1.1 Ändra till “Service”, Välj.
– Gå till meny 9.2.15 och aktiver RCU

Nibe F-serie värmepumpar (H1-N, H50)

 

Interface install instructions for the H1-N interface for NIBE F1145 and F1245 heatpumps.

Thank you for purchasing our solution for NIBE heatpumps including the H1 interface. This interace is easy to install and supports upgradable firmware to enable for coming features.

1. Start with upgrading your heat pump firmware to the latest version. The firmware is downloadable from NIBE’s homepage, http://www.nibe.se.
Please make sure you have a later version then 1768. Follow the instructions from NIBE to perform the upgrade. An USB flash disk will be needed.

2. Power down the heatpump and open the front

3. Locate the Input card and open the plastic cover.

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Connect the interface cable to the terminal as follows.
Please make sure that not the accesories MODBUS-40 or RMU-40 is connected to the same plint.

9. Black
10. Blue (or green)
11. Yellow
12. Red

To be able to push in the cable in the plint, you must open the connector plint by pushing a small flat screwdriver in the slot and bend gently.

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Connect the interface to your computers serial port.

6. Power up the heatpump

7. On the heatpump display, enter the service menu by holding the “back” button for 7 seconds.
A service menu icon will be shown on the display.
Select the Service icon and press OK to enter the service menu.

8. Select the second alternative from the top, Menu 5.2.
Scroll in the list and activate “MODBUS”. Please note that once MODBUS is activated, the heatpump will alarm if the interface is not connected.
If the heatpump alarms, warm water production may be halted. Please make sure that there is no alarms after installation (green light)

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Start StatLink and select Heatpump “Nibe xx45” and interface “H1”

10. Please check that your heatpump does not alarm (Modbus comm alarm) a few hours or days after installation to ensure proper operation.
If there is an alarm, please reset it by scrolling to the Alarm icon and make sure it does not alarm again immedialtely.

Troubleshooting.
At the interface…
The LED on interface should flash two short blinks every second at normal operation.
Check that you have selected the correct COM port on you computer for StatLink.

 

IVT 490 (H12/H50)

Installation av H12/H50 för IVT 490


Installationsbeskrivning för interface H12 till värmepumpar med Rego 4xx reglerdator.

Denna sitter bland annt i följande värmepumpar
IVT 490
IVT 495 Twin
Autoterm Ventimax 190
Autoterm Duo Max

Installation av interface

– Stäng av din värmepump och öppna fronten.
– Lokalisera displaykortet och dess kantkortskontakt.
– Anslut kantkortskontakten till kretskortet enligt bilden.
Det kan krävas ganska mycket kraft för att trycka kontakten på plats.

Image

Slå på värmepumpen igen. Säkerställ att den startar upp som den ska genom att titta på displayen.

Aktivera kommunikationen.
Gå in i servicemenyläge genom att hålla in den högra knappen i över 5 sekunder. Displayen visar servicemeny.

Snurra på ratten och bläddra till installatörsmenyn (5).
Gå in i menyn genom att trycka på högra knappen.
Bläddra vidare till meny 5.17 och aktivera Variabeldump.

Koppla in interfacet till din dators serieport och installera och konfigurera StatLink. Det kan ta upp till en minut innan Statlink får in första datan från din värmepump.

IVT Greenline/Autotherm med Rego600 (H10 / H50)

Installation av H10 / H50 Interface för IVT Greenline/Autotherm

 

Installationsbeskrivning för interface H10 till värmepumpar med Rego 6xx reglerdator.
Dvs. IVT Greenline, IVT Optima (gamla mod.), Carrier, Autotherm samt Bosch.

Stäng av din värmepump och öppna dess frontplåt.

Lokalisera en låda av aluminium (Rego enheten)
I närheten av denna (ofta ovanför) finns ett litet kretskort där givare är anslutna.
På detta kretskort finns även en 9-polig kontakt märkt “Service”, se bild.


 

 

 

 

 

 

 

Anslut interfacet till denna kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om din dator ska stå alldeles bredvid värmepumpen så kan kabeln löpa genom springan mellan värmepumpen och frontplåten. Vill du skarva eller dra kabeln i genomföringarna i toppen så är det bara att kapa och kabeln kabeln.
Se denna guide för mer info om skarvning.

Montera ihop värmepumpen och slå på strömmen.
Anslut interfacets kontakt till PC:ns serieport och USB port och installera StatLink.
Om du inte har någon serieport på din dator måste du köpa en USB till RS-232 omvandlare. Dessa finns hos datorbutiker eller kan beställas från Husdatas webshop.

Klart!

IVT Greenline/Premiumline med Rego1000 (H1-C1, H50)

Installation IVT med Rego1000 (H1-C1, H50)


Interface install instructions for the H1-C1 interface for Rego1000 based heatpumps such as the IVT Greenline HE / HC series.

Tack för ditt köp av vår lösning för IVT / Bosch / Buderus / Junkersvärmepumpar. Detta interface är enkelt att installera och är uppgraderingsbart ifall nya funktioner utvecklas. H1 interface måste synkroniseras med med just din versino av Rego1000. Detta sker automatiskt vid första köngen det startar upp och tar bara några sekunder. Kort efter att H1 har synkroniserat finns det en risk att värmepumpen ger alarm. För att undvika detta, slå av strömmen och starta om din värmepump 2 minuter efter första start och initieringen av interfacet. Efter denna första synkronisering minns interface inställningarna så detta kommer inte att hända igen

Steg för att installera interface.

  1. Stäng av värmepumpen och gör den strömlös. Öppna framdörren och ta bort skyddet för de elektriska delarna och kretskorten.
  2. Dra interfacekabelns genom ett kabelkål i värmepumpens topp.
  3. Leta upp I/O corted enligt bild nedan.
  4. Anslut de 4 kanlarna till plinten enligt beskrivning och bild nedan.
  5. Slå på strömmen till värmepumpen. (Lysdieden på interfcet kommer lysa med fast sken i ca 10-15 sekunder och börjar blinka när initeringen är klar)
  6. Efter ca 2 minuter, stäng av värmpepumpen igen pch slå på strömmen (Detta för att undvika ovan namnda alarm orsakat av synkroniseringen med din Rego1000)
Färg    funktion     Plint nr
Svart     Jord             35
Grön      can L            36
Gul       can H            37
Röd       +12v             38

Kablarna ansluts till den svarta plinten närmast dig. (plint no 35-38)
Var noggrann och dubbelkolla att kablarna är kopplade till rätt nummer och att de sitter fast ordentligt.

Interface anslutet till en standard Greenline med PXB i/o kort
Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfacet anslutet till den större modellen av Greenline med PEL i/o kort
Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att lättare kunna ansluta kablarna kan den svarta plinten kopplas från hållaren.
Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felsökning
Normal funktion
Vid FÖRSTA strömpåslag av värmepumpen kommer LED blinka 12 gånger, swedan blinka oregelbundet i ca 6 sekunder. Efter detta ett fast sken i 8-15 sekunder. Då är synkroniseringen klar

Efter denna första start kommer LED kommer blinka 12ggr och sedan oregelbundet hela tiden.

Felaktig funktion
LED blinkar 12 times och sedan släckt i 1 sekund, detta upprepas: (Interfacets firmware saknas, interfacet är i bootloader, försök uppgradera med StatLink eller kontakta Husdata)
LED blinkar 12 times och sedan släckt i 6 second, detta upprepas (Interfacet kan inte kommunicera med Rego1000, kontrollera anslutningar)
LED är släckt hela tiden. (Ingen ström till interface, kolla anslutningar eller att interfacet är trasigt)